Zdroje

Autoři kuchařských knih

Tyto stránky čerpaly recepty z originálních knih v elektronické podobě (ve formátu pdf) těchto autorů:

 • Magdalena Dobromila Rettigová
 • Františka Hansgirgová
 • Marie Axamitová
 • Hana Dumková
 • Ludmila Dobrovolná
 • Karolína Vávrová
 • Jůlie Svobodová
 • Marie Rosická
 • Emanuel Persein-Beránek
 • Vlasta M. Štěpánová
 • Anuše Kejřová
 • Marie Janků-Sandtnerová

Ovšem vypátrat osudy těchto autorů je v některých případech obtížné a vlastně i nad rámec těchto stránek. Ale přesto:

Magdalena Dobromila Rettigová

(* 1785, † 1845)

Její osud je poměrně dost znám, její popularita přežívá do dnešních dnů. Byť sama do svých deseti let vychovávána v německém prostředí, stala se po sňatku s J.A.S. Rettigem zapálenou vlastenkou a spisovatelkou. Mezi její populární díla patří právě Domácí kuchařka. Více na Wikipedii či na stránkách Českého rozhlasu. Její zásluhou se dostaly kuchařské knihy do širšího podvědomí širších vrstev vlasteneckých obyvatel.

Františka Hansgirgová

(* 1823, † 1871)

Taktéž patřila mezi české vlastenky, stejně jako její manžel Antonín, profesor v Litoměřicích a Praze. Mezi její díla nepatřily pouze knihy o vaření, ale i ponaučná díla pro správné a pořádné hospodyňky, manželky a ženy vůbec.

Marie Axamitová

(* 1817, † 1909)

Písecká rodačka pocházející z chudých poměrů se od nejútlejšího dětství upjala na svoji vášeň - vaření. Jak se ukázalo, měla talent, avšak cesta k prosazení byla nesmírně těžká. Již ve dvanácti musela do služby, později jako mladé děvče se musela živit šitím. Avšak díky svoji poněkud zámožnější babičce si svůj sen splnila a prosadila se. Její recepty vychází z přímé praxe a přeci jen jsou o poznání odlišné od těch autorek, které pouze recepty jiných opisovaly a upravovaly.

Hana Dumková

(* 1851, † 1920)

Pražská autorka několikati kuchařek. Recepty jsou o poznání strozeji psány než u předešlých autorek, snad aby byly srozumitelnější i prostým lidem a začínajícím kuchařkám.

Marie Rosická

(* 1854, † 1912)

Patřila k české komunitě žijící v Americe. Její manžel Jan Rosický (1854-1910) patřil k významným vydavatelům v Omaze ve státě Nebraska. Její Národní domácí kuchařka česko-americká z roku 1907 se dočkala několikati vydání a vyšla i v angličtině. Podnětem k vydání byla zřejmě četba jiné česko-americké kuchařky, kterou poměrně dost krititicky ohodnotila.

Anuše Kejřová

(* 1874, † 1926)

Majitelka kuchařské školy, praktická učitelka vaření, autorka několikati kuchařek a receptů, které dodnes mají svoje místo v kuchyni pro svoji přehlednost, formu i obsah. Vedle její "Úsporné kuchařky", dodnes velmi populární, napsala i mnohem obsáhlejší a určenou pro větší počet osob - Zlatou kuchařku s rozpočty. Tím však výčet jejich děl zdaleka nekončí. Svoje sociální cítění a zaroveň kuchařský um vložila do Dělnické kuchařky a Úsporné válečné kuchařky. Svoji prvotinu věnovala své dceři Jiřičce, která předčasně zemřela právě v době vydání knihy s názvem "Úsporná kuchařka - Zlatá kniha malé domácnosti" . Osud se s ní hold nemazlil ...

Marie Janků-Sandtnerová

(* 1885, † 1946)

I její kuchařské knihy si zaslouží ocenění. Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů patří k zlatému fondu českých kuchařských knih. Údajně se dočkala až 70-ti vydání a to hovoří samo za sebe. Své recepty se snažila přizpůsobit zdravé výživě v rozumné míře, hlavně, jak sám název napovídá, k receptům připsala i rozpočet ingrediencí - o to snadnější to pak hospodyňka měla. A ty počty sama poctivě vyzkoušela. Další zásluhou bylo i nepřímo to, že dobře čtivé a srozumitelné recepty si oblíbily i méně zkušené kuchařky nebo mladinké začátečnice pod vedením ctihodné matinky. A také by se nemělo zapomínat na to, že Marie Janků-Sandtnerová se zachovala i jako vlastenka, když odmítla revizi své knihy pro propagační účely nacistů.

zdroje knih:

Největší zdroj inspirací pochází z domácí setby, tedy z přízněných stránek PDF knihy v sekci kuchařky a domácnost : odkaz
Jiným zdrojem je pak především knihovna Bohemian Library na serveru Archive.org